Prismotivering

I hans breda författarskap synliggörs det svenska samhället ur arbetarklassens perspektiv. Bland hans romaner märks Sommartid (1983), som skildrar arbetslöshetens verkningar, Slaktarns öga (1988), där rätt och klasslagstiftning står i centrum, och Något blir alltid över (1991).

I sina böcker ställer han människor i skarpskurna sociala situationer ur vilka han utvinner frågor om moral och ansvar.

Prissumma

125 000 kr

Prisutdelare

Leif Håkansson

Sök böcker av Håkan Boström

Om Håkan Boström