Monthly Archive for april, 2011

Lindqvists tal vid prisutdelningen

På prisutdelningen den 23 februari 2011 höll Sven Lindqvist ett tal med rubriken “Ett pris räcker gott”.

Foto: Kalle Laajala
Foto: Kalle Laajala