Monthly Archive for februari, 2008

Fullt hus när Greider och Linderborg fick sina priser

Det var fullsatt i Z-salen när de två Ivar Lo-priserna delades ut på ABF Stockholm i lördags. Göran Greider mottog fackföreningsrörelsens pris och Åsa Linderborg det personliga priset. En intresserad publik fick höra pristagarna diskutera litteratur, skrivande, politik och annat, samt lyssna till Sanna Carlstedt som sjöng och spelade.

Ivar Lo-dagen den 23 februari 2008. Fullsatt i Z-salen på ABF Stockholm. Foto: Kalle Laajala / ARAB.

Leif Håkansson inledde dagen med att presentera några av deltagarna och läsa en bit ur Ivar Los statarnovell “Lantarbetarprästen”. Därefter lämnades ordet över till Lennart Frick som delade ut det personliga priset till Åsa Linderborg.

Pappers ordförande delade ut priset till Greider

Jan-Henrik Sandberg delar ut priset till Göran Greider. I bakgrunden syns Leif Håkansson. Foto: Kalle Laajala / ARAB.

Jan-Henrik Sandberg (t. v.), ordförande i Pappers och ledamot i styrelsen för Stiftelsen Ivar Lo-Johanssons Stipendiefond, delade ut fackföreningsrörelsens pris till Göran Greider. Utöver summan på 125.000 kr fick han ett träsnitt av konstnären Sven Ljungberg och en veckas fri vistelse vid Brunnsviks folkhögskola. I bakgrunden syns Leif Håkansson.

Samtal med utgångspunkt i Ivar Lo-texter

Samtal med pristagarna. Hans Lagerberg, Göran Greider, Åsa Linderborg, Christina Garbergs-Gunn. Foto: Kalle Laajala / ARAB.

Efter pausen blev det samtal med pristagarna. Samtalsledare var författaren Hans Lagerberg (längst t. v.) och Brunnsviks bibliotekarie Christina Garbergs-Gunn (längst t. h.). Samtalet utgick från de texter av Ivar Lo som pristagarna på förhand valt ut. Greider hade valt det inledande stycket av Asfalt och Linderborg en något längre bit ur inledningen till Socialisten. Texterna lästes upp av skådespelaren Torsten Wahlund.

Samtalet, som pågick i drygt en timme, berörde allt från relationen individ-kollektiv till den självbiografiska genren samt författarens “skuld” och “ärelystnad”. Den fortsatte med frågan om litteraturens kraft att förändra, hur skrivandet går till - och syftetmed det hela. Slutligen också något om det att “ta plats” och makten över ordet.

Pristagarna

2008 års Ivar Lo-pristagare Åsa Linderborg och Göran Greider. Foto: Kalle Laajala / ARAB.

2008 års båda Ivar Lo-pristagare: Åsa Linderborg och Göran Greider.

(Samtliga foton: Kalle Laajala / © Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.)

Lyssna på ljud från Ivar Lo-dagen

Ljudsnuttar på några minuter vardera. Hör utdelning och tacktal samt ett utdrag från samtalet där Greider och Linderborg talar om den självbiografiska genren - dess “oerhörda kraft” och hur den “ställer krav”.
(Du behöver ha Flash installerat.)

Prisutdelning och seminarium nu på lördag!

Göran Greider och Åsa Linderborg, årets båda Ivar Lo-pristagare, läser ur egna verk och samtalar om angelägna frågor utifrån valda Ivar Lo-texter.

Tid: Lördagen den 23 februari 2008, kl. 14.00-17.00
Plats: Z-salen, ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm
Inträde: Gratis

Övriga medverkande:

  • Lennart Frick, ordförande i Ivar Lo-Johanssons Författarfond
  • Christina Garbergs-Gunn, Brunnsviks bibliotekarie och ledamot i Ivar Lo-Johanssons Stipendiefond
  • Leif Håkansson, LO:s tredje vice ordförande och ordförande i Ivar Lo-Johanssons Stipendiefond
  • Hans Lagerberg, författare och ledamot i Ivar Lo-Johanssons Stipendiefond
  • Jan-Henrik Sandberg, ordförande i Pappers och ledamot i Ivar Lo-Johanssons Stipendiefond
  • Torsten Wahlund, skådespelare.

Musikuppträdande

Sponsor: Nordea.
Arrangörer: ABF Stockholm, Stiftelsen Ivar Lo-Johanssons Författarfond, Stiftelsen Ivar Lo-Johanssons Stipendiefond.